EN
پروژه برج مسکونی تجاری آفرینش رامسر

كارفرما:  آقای ملکشاهی

تاريخ شروع طراحی :    1393

زیربنا : حدود 65000   مترمربع          

خدمات : 

·  تهيه نقشه های فاز اول و دوم معماری

تهيه نقشه های سازه ، تاسیسات برقی و مکانیکی

مدیریت پیمان دربخش اجرای پروژه

 

عکس های پروژه