EN
پروژه ساختمان اداری ملک شاهی

كارفرما:  مسکن و شهرسازی ایلام

تاريخ شروع طراحی :    1390

زیربنا :   حدود 4300 مترمربع              

خدمات : 

         تهيه نقشه های فاز اول و دوم معماری

         تهيه نقشه های سازه ، تاسیسات برقی و مکانیکی