EN
پروژه مجتمع تجاری ، اداری گلریزتهران

كارفرما:  آقای علمی زاده

تاريخ شروع طراحی :    1395

زیربنا :حدود 50000 مترمربع            

خدمات : 

  •   تهيه نقشه های فاز اول و دوم معماری
  •  تهيه نقشه های سازه ، تاسیسات برقی و مکانیکی

 

عکس های پروژه